Tietosuojakonsultointi GDPR

EU:n tietosuoja-asetus GDPR on ensimmäinen laki, joka vaatii yksiselitteisesti yrityksiä huolehtimaan tietoturvallisuudesta ja lisäksi osoittamaan sen.

Koska tietoturvallisuus liittyy niin läheisesti henkilötietojen käsittelyyn, kannattaa organisaation tietoturvaa ja tietosuojaa johtaa ja hallita yhtenä kokonaisuutena. Castilsecin tietosuojakonsultointi on tukenut erikokoisia asiakkaitamme vuodesta 2018 alkaen henkilötietojen suojaamisessa ja rekisteröityjen oikeuksien varmistamisessa GDPR:n vaatimusten mukaan. Riskien arviointi ja riittävän tietoturvallisuuden varmistaminen sisältyvät myös palveluumme jotta GDPR:n osoitusvelvollisuus voidaan täyttää.

Suoritamme tietosuojan arviointeja ja auditointeja, jotta voitte varmistua lainsäädännön vaatimusten noudattamisesta henkilötietojenne käsittelyssä.

CastilSec -ohjelmistomme sisältää kaikki GDPR:n vaatimukset sekä riskienhallinnan osion ja on erittäin kustannustehokas työkalu tietosuojan hallintaan.

Ota yhteyttä