Tietoturvan hallinta julkishallinnossa

Lainsäädäntö asettaa yhä tiukemmat vaatimukset tietoturvallisuudelle julkishallinnossa. Enää ei riitä, että tietoturva on kunnossa, se täytyy myös pystyä osoittamaan. Eikä vain yksittäisessä auditoinnissa, vaan jatkuvasti. Uusin lainsäädäntö ulottaa vaatimuksensa valtionhallinnon lisäksi myös kuntasektorille.

Julkishallinnon organisaatiot tarvitsevat kustannustehokkaat tietoturvallisuuden hallinnan ja johtamisen ratkaisut, joiden avulla

  • Ylin johto voi olla vakuuttunut, että tietoturvaan ja tietosuojaan kohdistuvat lakisääteiset vaatimukset on täytetty
  • Tietohallinto voi varmistua tietoturvan riittävyydestä ja osoittaa sen johdolle ja
  • Kansalaiset voivat luottaa organisaation kykyyn käsitellä heidän tietojaan turvallisesti.

Lisäksi tietohallinnon työlle ei saa koitua kohtuutonta hallinnollista taakkaa tietoturvallisuuden varmistamisesta.

Castilsec Oy:n ratkaisut julkishallinnolle

Castilsec Oy tuntee julkishallinnon tietoturvaan kohdistuvat vaatimukset ja tarjoaa tehokkaat ratkaisut niiden täyttämiseksi.

CastilSec -ohjelmiston avulla julkishallinnon organisaatio voi dokumentoida muun muassa tietojärjestelmiensä tietoturvavaatimukset ja niiden täyttämisen, käsiteltävät henkilötiedot, GDPR:n osoitusvelvollisuuden vaatimat asiat ja riskienhallinnan kokonaisuuden.

Asiantuntijapalvelumme tukee teitä eri osa-alueilla tietoturvaohjeistuksista jatkuvuuden hallintaan ja auditointeihin.

Tietoturvallisuuden ja tietosuojan koulutuksemme soveltuvat myös julkishallinnon IT-ammattilaisille ja tarvittaessa toteutamme koko henkilöstölle suunnattuja koulutuksia.

Lue lisää CastilSec -ohjelmistosta, asiantuntijapalveluistamme ja koulutustarjonnastamme.