Tietoturvan varmistaminen Pk-yrityksissä

Vaikka tietotekninen ympäristö ei olisi erityisen monimutkainen, on tietoturvan varmistaminen pk-yrityksillekin tärkeää, erityisesti jos yrityksellä on henkilöasiakkaita. Lainsäädännön vaatimukset, esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetus GDPR, koskevat pienimpiäkin yrityksiä.

Pk-yritykset tarvitsevat tehokkaita mutta yksinkertaisia ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa riittävä tietoturvallisuuden taso ja vakuuttaa myös sidosryhmät siitä.

Pienet yritykset luottavat monesti siihen, että IT-palveluntarjoajat vastaavat kaikesta. Vastuuta tietojen asianmukaisesta suojaamisesta ei kuitenkaan voi ulkoistaa, mikä tulee esiin viimeistään jos yritys joutuu tietoturvaloukkauksen kohteeksi.

Castilsec Oy:n ratkaisut Pk-yrityksille

Pk-yrityksen tietoturvan varmistaminen on usein selkeintä aloittaa tietoturva-arvioinnin suorittamisella. Kaikki osa-alueet tulee käydä läpi, vastuumäärittelyistä ja henkilöstön ohjeistuksesta alkaen, mukaan lukien asiat joista IT-palveluntarjoaja ei vastaa.

Hieman suuremmat yritykset saattavat tarvita jatkuvaan käyttöön tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää, joka antaa suositeltavat tietoturvamenettelyt eri alueille ja johon voi dokumentoida yrityksen IT-ympäristön ja sovellettavat toimenpiteet.

CastilSec -ohjelmisto vastaa näihin tarpeisiin. Sillä voi tehdä arvioinnin joko itse tai asiantuntijamme suorittamana. Tuloksena löydetään mahdolliset puutteet ja riskit ja tiedetään mikä on kunnossa. Lisäksi saadaan selkeä toimintasuunnitelma tietoturvan nostamisesta halutulle tasolle.

Kaikki asiantuntijapalvelumme skaalautuvat myös pienten yritysten tietoturvallisuuden kehittämiseen, yrityskohtaiset tarpeet huomioiden. Lue lisää palveluistamme tästä.

 

 

Tietoturvallisuuden ja tietosuojan koulutuksemme soveltuvat pk-yrityksillekin ja tarvittaessa toteutamme koko henkilöstölle suunnattuja koulutuksia. Tutustu koulutustarjontaamme tästä.

 

Ota yhteyttä