Tietoturvan hallinta suurissa yrityksissä

Riittävän tietoturvan varmistaminen on erityisen haastavaa suurissa yrityksissä, kun tietojärjestelmiä on paljon ja organisaatio on laaja. Usein vastuut tietoturvallisuudesta ovat hajautuneet eri tahoille, jolloin kokonaiskuva tietoturvan tasosta voi jäädä epäselväksi ja mahdolliset puutteet havaitsematta.

Suuret yritykset tarvitsevat kustannustehokkaita tietoturvallisuuden hallinnan ja johtamisen ratkaisuja, joiden avulla

  • Ylin johto voi olla vakuuttunut, että tietoturvan ja tietosuojan toteutus vastaa liiketoiminnan vaatimuksia ja merkittävät tietoriskit ovat hallinnassa
  • Tietohallinto voi varmistua tietoturvan riittävyydestä ja osoittaa sen johdolle
  • Henkilö- ja yritysasiakkaat voivat luottaa yrityksen kykyyn käsitellä heidän tietojaan turvallisesti.

Lisäksi tietohallinnon työlle ei saa koitua kohtuutonta hallinnollista taakkaa tietoturvallisuuden varmistamisesta.

Castilsec Oy:n ratkaisut suurille yrityksille

Castilsec Oy tuntee tietoturvallisuuden hallinnan ja johtamisen haasteet suurissa organisaatioissa ja tarjoaa tehokkaat ratkaisut niiden voittamiseksi.

CastilSec -ohjelmisto soveltuu erinomaisesti suuren yrityksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmäksi. Sen monipuolisilla toiminnoilla yritys voi dokumentoida muun muassa tietojärjestelmiensä tietoturvavaatimukset ja niiden täyttämisen, käsiteltävät henkilötiedot, GDPR:n osoitusvelvollisuuden vaatimat asiat ja riskienhallinnan kokonaisuuden. CastilSec on saatavana joko yrityksen omaan ympäristöön asennettuna tai turvallisena verkkopalveluna (SaaS). Tarkemmin CastilSec -sivuilla.

Castilsec Oy:n tietoturvakonsultointi tukee suuria organisaatioita sopivan tietoturvan hallintamallin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarjoamme asiantuntijapalveluita tieto- ja kyberturvallisuuden eri osa-alueille tietoturvaohjeistuksista jatkuvuuden hallintaan ja auditointeihin. Lisätietoja konsultointipalveluista voi lukea täältä.

Olemme kouluttaneet suurten organisaatioiden tietoturvasta ja tietosuojasta vastaavia henkilöitä ja halutessanne toteutamme koko henkilöstölle suunnattuja koulutuksia. Tutustu koulutustarjontaamme tästä.