Tietoturvan hallinta

Organisaation johdon päätavoite tietoturvallisuuden suhteen on varmistua siitä, että tietoturva on riittävällä tasolla ja että merkittävät tietoriskit ovat hallinnassa. Mitä suurempi organisaatio on, sitä haasteellisempaa on tämän tavoitteen saavuttaminen, eikä se ole mahdollista ilman järjestelmällistä tietoturvallisuuden hallintaa.

Liian usein vastuut tietoturvasta on hajautettu eri henkilöille ja yksiköille, jotka vastaavat jostain osasta organisaation tieto-omaisuutta. Seuraus tästä voi olla, että kenelläkään ei ole näkymää tietoturvallisuuden kokonaisuudesta ja tietoturvallisuuden todellinen taso jää hämärään.

Jotta organisaatio voisi saada tietoturvallisuuden kokonaisvaltaisesti hallintaan, täytyy sillä olla kattavasti dokumentoituna koko tieto-omaisuus (eli suojattavat kohteet), sovellettavat suojausmenettelyt – sekä tekniset että hallinnolliset – roolit ja vastuut sekä tietoriskit hallintakeinoineen. Tietoturvallisuuden hallintaan liittyy myös tietoturvallisuuden prosesseja, joita suoritetaan säännöllisesti tai tarvittaessa.

Kansainväliset standardit ja viitekehykset esittävät erilaisia malleja siitä miten tietoturvallisuuden hallinta pitäisi järjestää. Tunnemme hyvin standardin ISO/IEC 27001 vaatimukset tietoturvallisuuden hallintajärjestelmille ja voimme tukea asiakkaitamme standardin mukaisen hallintajärjestelmän rakentamisessa ja sertifioinnissa, ISO/IEC 27001 Lead Auditor -pätevyydellä.

Standardien mukaiset hallintajärjestelmät ovat kuitenkin tarpeettoman raskaita monille organisaatioille, etenkin pienille yrityksille. Organisaatiot tarvitsevat tietoturvan hallintaan omiin tarpeisiinsa sopivat ratkaisut, jotka ovat riittävän kevyet mutta kykenevät saavuttaman tavoitteet.

Olemme auttaneet asiakkaitamme suunnittelemaan ja toteuttamaan juuri heidän tarpeisiinsa sopivan tietoturvallisuuden hallinnan mallin, mahdollisimman käytännönläheisesti ja ylimääräistä byrokratiaa välttäen. Ratkaisumme skaalautuvat joustavasti pienistä organisaatioista suurimpiin.

Asiakkaan niin toivoessa tietoturvallisuuden hallinta on rakennettu CastilSec -ohjelmiston perustalle, jolloin hallintajärjestelmän käyttöön otto on nopeaa ja erittäin kustannustehokasta. Samalla saadaan ratkaisu riskien ja tietosuojan hallintaan sekä GDPR:n vaatiman osoitusvelvollisuuden täyttämiseen.

 

Ota yhteyttä